O nás

Občanské sdružení Topland Brd vzniklo v červenci roku 2011 jako dobrovolný spolek lidí, kteří mají zájem o krajinu kolem sebe. Vzniklo z chuti a odhodlání něco udělat pro místo, kde bydlíme. Členové sdružení žijí v několika obcích v oblasti jižního Plzeňska, v kopcovitém regionu Brd. Zajímá nás život v obcích i okolní krajina. V mnohém jsme s tímto oborem spjati i profesně (krajinná architektura, zahradničina, zemědělství, restaurátorství). Máme dlouholeté zkušenosti s prací v neziskovém sektoru i pro neziskový sektor.

Občanské sdružení Topland Brd považuje za svůj hlavní úkol péči o krajinu v jejích kulturních i přírodních aspektech. O přirozené přírodní procesy v krajině, její rozumné zemědělské využívání i zachování „obytnosti“ pro její obyvatele. Za důležitou složku své činnosti považujeme intenzivní spolupráci s veřejností, s místní samosprávou i s dalšími občanskými spolky a organizacemi.

Mezi základní cíle našeho sdružení patří:

  • Ochrana krajiny a přírody, což je hlavním posláním sdružení
  • Ochrana a podpora kulturní krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajině, kterou Česká Republika podepsala roku 2004
  • Zvyšování povědomí občanské společnosti, soukromých organizací a veřejných orgánů o hodnotě krajin, jejich úloze a jejich změnách. (Evropská úmluva o krajině, článek 6A)
  • Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
  • Rozvoj vztahů mezi lidmi, podpora občanské společnosti
  • Ochrana zeleně v krajině i sídlech
  • Ochrana životního prostředí

V naší činnosti se soustřeďujeme hlavně na aktivní zapojování obyvatel do plánování i samotné realizace projektů obnovy krajiny a ochrany přírody. Domníváme se, že touto cestou se nejlépe buduje vztah k místu. Participaci obyvatel považujeme za velmi účinný a přitom nenásilný nástroj k šíření osvěty v péči o krajinu a přírodu a životní prostředí. Poskytujeme konzultace v oblasti péče o krajinu, její kulturní i přírodní hodnoty a v oblasti práce s veřejností, zapojování veřejnosti do plánovacích procesů (tzv. veřejné plánování). Nabízíme pořádání seminářů, workshopů, přednášek, konferencí a exkursí zaměřených na cíle sdružení.

Spolupracujeme s orgány místní samosprávy, dalšími zájmovými sdruženími a organizacemi i se školními zařízeními všech stupňů (od školek po universitu). Nebráníme se ani možnostem spolupráce se zahraničními partnery.