Cesta otevřená

Popis projektu

[26.11.2014] Naším hlavním a v současné době jediným projektem je CESTA OTEVŘENÁ, jehož záměrem je zprůchodnění historické pěší spojnice městeček Spálené Poříčí a Blovice. Projekt vznikal a nadále běží ve velmi úzké spolupráci s Komisí pro krajinu a cestovní ruch při městském úřadě ve Spáleném Poříčí.

Jak a proč projekt vznikal

[26.11.2014] Zájem obyvatel o obnovu této cesty vyplynul při dvou veřejných setkáních nad „Plánem obnovy krajiny Spálenopoříčska“ při diskusích o průchodnosti krajiny. Plán byl zpracováván pro město Spálené Poříčí v období říjen 2010 až červen 2011, veřejná setkání proběhla v únoru a březnu 2011. V projektu „Cesta otevřená“ jde o obnovení někdejších pěších spojnic Blovic a Spáleného Poříčí. V širším měřítku propojí obnovená cesta Blovice s historickou cestou směřující od Poříčí na Milínov a zámek Kozel.