Z Čížkova na Chynín

Popis záměru projektu Z Čížkova na Chynín

[27.11.2014] Projekt se týká obnovy části (pěší) cesty propojující obce Čížkov a Chynín. (viz grafická příloha). Zarostlá část cesty mezi obcí Čížkov a lesem (v majetku obce Čížkov) byla v minulém roce zprůchodněna (odstranění křovin, urovnání terénu) soukromým zemědělcem, členem našeho sdružení Honzou Velíkem, na jeho vlastní náklady. V obnově cesty bychom s ním, obcí Čížkov, Čížkovskou mateřskou školou a se všemi vlastníky dotčených pozemků, rádi spolupracovali. Vítáme jakékoli další zájemce.