Radošická draha

Topland Brd se stará o louky, na kterých rostou vzácné rostliny

[11.06.2015] Topland Brd se stará o louky, na kterých rostou vzácné rostliny, například vstavače tak, že je neseče, ale spásá. Také předchází zarůstání luk náletovými dřevinami. Přispívá tak k zachování pestrosti rostlinných druhů a zachování rázu krajiny.

Radošická draha - botanická lokalita za vaší chalupou

[06.06.2015] Draha byla cesta, kudy se honí dobytek na pastvu nebo obecní pastviště, pastvina ve společném užívání obce.