Dědictví kulturní krajiny

Sborník - Dědictví kulturní krajiny

[27.11.2014] „Když budeš dlouhou dobu obléhat nějaké město a v boji se ho zmocníš, nezničíš jeho stromoví a nebudeš je vytínat sekerou. Vždyť z něho můžeš jíst. Nekácej je! Což je strom na poli člověk, abys jej také obléhal?“ (Bible – Pátá Mojžíšova 20.19)

VÝROBA DREVENÉHO UHLIA V MILIERI

[25.11.2014] Tí z Vás, ktorí už poznali čaro ohňa vedia, že po priložení dreva do ohňa, toto najprv horí plameňom a černie. Až keď plamene uhasnú a drevo sa zmení na žeravé uhlíky, vydáva oheň najväčšie sálavé teplo.

Tavba železa

[24.11.2014] Železo je niečo, čo každý vníma ako samozrejmosť, ktorá je dostupná všade a všetkým. Práve tento kov, však umožnil taký rozmach ľudskej civilizácie, aký poznáme dnes. S ovládnutím výroby železa získali naši predkovia materiál, ktorého mechanické vlastnosti sa dajú s dostatočnými znalosťami ľubovoľne meniť napríklad pomocou kalenia. Táto dnes všedne vypadajúca surovina bola predovšetkým v dávnych časoch najpevnejším kovom, umožňujúcim jeho vlastníkom drvivú prevahu ako hospodársku, tak i vojenskú.