Naše projekty

Chtěli bychom znát váš názor na okolí Hvížďalky!

[11.06.2015] V pátek dne 19. června od 17 a od 19 hodin se uskuteční procházka s tvůrci projektu využití území mezi hrází rybníku Hvížďalka a Zámeckým rybníkem. Vítáni jsou obyvatelé a návštěvníci všech věkových kategorií.

Odbahňování rybníka Hvížďalka je pro Poříčí jednou z velkých událostí. Trochu v jeho stínu zůstává velmi území mezi hrází Hvížďalky a Zámeckým rybníkem.

Díky komplexním pozemkovým úpravám se z velké části dostalo do vlastnictví města. Město se rozhodlo zadat vypracování studie využití tohoto prostoru. Vizí je „lesopark“, který zvýrazní jak přírodní, tak kulturně-historické hodnoty území, v němž se bude dařit místním rostlinám i živočichům, a které zároveň budou moci využívat obyvatelé Poříčí k poznání a rekreaci.

POJĎTE NA SPOLEČNOU PROCHÁZKU S TVŮRCI PROJEKTU

V pátek 19. června. Sraz pro první skupinu v 17 hod a pro druhou skupinu v 19 hod na parkovišti u zdravotního střediska ve Spáleném Poříčí. Společně dojdeme na hráz rybníka Hvížďalky a po loukách kolem Bradavy zpět.

"Není to tak dávno, kdy voda byla jedinou dostupnou energií pro člověka.Vodou byly poháněny mlýny, hamry, pily. Z tohoto období nám zůstala pod Hvížďalkou celá soustava náhonů, zbytky budov. Ještě nedávno tady byly louky, dnes údolí postupně zarůstá. Celé území mezi Hvížďalkou a zámkem je v zátopové zóně, je hodně podmáčené - je to niva řeky Bradavy. Chceme toto místo opět oživit, oprášit stopy historie, uvědomit si zdejší hodnoty krajiny a přírody a vytvořit zde příjemný prostor pro návštěvníky, kam se budou rádi vracet kvůli klidu, sportu, setkáním s historií tohoto místa, ale i kvůli stále se měnící přírodě. Pojďte nám pomoct vymyslet, co by tady všechno mělo být a jak by to mělo vypadat."

krajinná architektka Ing. Klára Salzmann, zpracovatelka studie

Na setkání s Vámi se těší zástupci města Spálené Poříčí a zpracovatelský tým

foto: J.Nosek