Cesta otevřená

Jak a proč projekt vznikal

[26.11.2014] Zájem obyvatel o obnovu této cesty vyplynul při dvou veřejných setkáních nad „Plánem obnovy krajiny Spálenopoříčska“ při diskusích o průchodnosti krajiny. Plán byl zpracováván pro město Spálené Poříčí v období říjen 2010 až červen 2011, veřejná setkání proběhla v únoru a březnu 2011. V projektu „Cesta otevřená“ jde o obnovení někdejších pěších spojnic Blovic a Spáleného Poříčí. V širším měřítku propojí obnovená cesta Blovice s historickou cestou směřující od Poříčí na Milínov a zámek Kozel.

Máme v plánu zprůchodnit trasu v úsecích zarostlých křovinami, případně cestu na vhodných místech (při průchodu poli) doplnit výsadbou stromů. Jedním z cílů projektu je i vytvoření určitých „zastavení“, která by se sama o sobě mohla stát cílem procházky. Historicky tuto funkci v naší krajině tvořily křížky a kapličky. My jsme uvažovali třeba o příjemném posezení s vyhlídkou, „hraničním kameni“ na hranici katastrů obou měst, pohodlnějším zpřístupnění židovského hřbitova v Blovicích. Proto jsme přizvali ke spolupráci studenty Ústavu umění a designu z ateliéru Prof. Beránka na Západočeské universitě. Určitou symboliku cesty spatřujeme v tom, že propojuje dva židovské hřbitovy (v Blovicích a v Poříčí) a mohla by se tak stát i vzpomínkou na tuto dnes již neexistující místní komunitu.

V programu Nadace VIA "Velké komunitní granty ČSOB". Jak je již z názvu patrné jedná se o podporu projektů, na jejichž přípravě i realizaci se podílejí samotní obyvatelé. Budeme rádi, když se nám podaří přizvat širokou veřejnost především k odstraňování trnin v zarostlých úsecích cesty a k výsadbám doprovodných alejí. Chtěli bychom, aby se lidé z obou městeček v rámci společných brigád potkávali a poznávali, abychom nedělili cestu na „naši“ a „vaši“.

Projektu „Cesta otevřená“ se účastní celá řada PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ

Především obě města, Spálené Poříčí a Blovice, jako majitelé dotčených pozemků, Církevní střední odborná škola ve Spáleném Poříčí a Gymnázium Blovice (zpracování návrhu osázení několika úseků cesty), Ekocentrum ČSOP ve Spáleném Poříčí (technické zázemí, spolupráce při realizaci), Klub českých turistů Bolevec, pobočka Blovice (spolupráce při realizaci, propagace), Ústav umění a designu Západočeské University, atelier Prof. Beránka (návrhy a vytvoření "krajinného mobiliáře", tj. posezení, hraniční kámen apod.)