Dědictví kulturní krajiny

Tavba železa

[24.11.2014] Železo je niečo, čo každý vníma ako samozrejmosť, ktorá je dostupná všade a všetkým. Práve tento kov, však umožnil taký rozmach ľudskej civilizácie, aký poznáme dnes. S ovládnutím výroby železa získali naši predkovia materiál, ktorého mechanické vlastnosti sa dajú s dostatočnými znalosťami ľubovoľne meniť napríklad pomocou kalenia. Táto dnes všedne vypadajúca surovina bola predovšetkým v dávnych časoch najpevnejším kovom, umožňujúcim jeho vlastníkom drvivú prevahu ako hospodársku, tak i vojenskú.