Radošická draha

Topland Brd se stará o louky, na kterých rostou vzácné rostliny

[11.06.2015] Topland Brd se stará o louky, na kterých rostou vzácné rostliny, například vstavače tak, že je neseče, ale spásá. Také předchází zarůstání luk náletovými dřevinami. Přispívá tak k zachování pestrosti rostlinných druhů a zachování rázu krajiny.

 6.6. 2015 jsme uspořádali botanickou procházku, kterou provázel Mgr. Petr Karlík