Radošická draha

Radošická draha - botanická lokalita za vaší chalupou

[06.06.2015] Draha byla cesta, kudy se honí dobytek na pastvu nebo obecní pastviště, pastvina ve společném užívání obce.