Dědictví kulturní krajiny

Sborník - Dědictví kulturní krajiny

[27.11.2014] „Když budeš dlouhou dobu obléhat nějaké město a v boji se ho zmocníš, nezničíš jeho stromoví a nebudeš je vytínat sekerou. Vždyť z něho můžeš jíst. Nekácej je! Což je strom na poli člověk, abys jej také obléhal?“ (Bible – Pátá Mojžíšova 20.19)

O stromech a lidech

Ladislav Kejha
„Když budeš dlouhou dobu obléhat nějaké město a v boji se ho zmocníš, nezničíš jeho stromoví a nebudeš je vytínat sekerou. Vždyť z něho můžeš jíst. Nekácej je! Což je strom na poli člověk, abys jej také obléhal?“ (Bible – Pátá Mojžíšova 20.19)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Jaký je smysl stromů? Smysl je jen úhel našeho lidského pohledu. Stromy samy svůj smysl definovat nemusí. Stromy prostě jsou. Byly na naší planetě mnohem dříve než lidé a lidi ke své existenci nepotřebují. Ale lidé potřebují stromy. Není mnoho věcí, kterými je člověk tak fascinován. Strom je jedním z archetypů života. Fascinuje nás jeho schopnost vyrůst z ničeho v něco člověka výrazně přesahujícího, jeho dlouhověkost a neuvěřitelná regenerační schopnost, kdy dokáže jako Fénix povstat z pařezů, kořenů, větví, torz. Různé atributy existence stromů vnímáme dle svého zaměření a poznání různě. Možných úhlů pohledu je tolik, že můžeme otevřít jen některé a každý pohled může být sám o sobě natolik mnohovrstevnatý, že jen naznačíme směry.

Jestli chcete vědět více stáhněte si celý sborník Dědictví kulturní krajiny.